Tiden då det var vedertaget att hytta med näven...

...är en svunnen tid. Jag gör det ändå, kanske just äv den anledningen (högst troligt; vad gör man inte för att sticka ut på ett ofarligt sätt?) . Uttryck fascinerar mig oerhört och många gånger är dessa så påtagliga och bildliga att jag inte kan låta bli att småle. "Ohängd" är ett sådant, att användas i meningar såsom "i Stockholm finns det en hel del ohängt folk". De borde alltså hänga men gör det inte. Förmodligen så lever de av samma anledning som att ordet "schavott" inte dyker upp i dagligt tal, sorgligt nog. på tyska kallades ordet också Blutgerüst, det vill säga blodställning. Det är inte ett särdeles vackert uttryck men betyder oomkullrunkeligen en sak och en sak alena. Andra spännande ord i samma kategori är: giljotinering, stegling och schavotterng.
Osökt tangerar jag ovan något annat spännande, nämligen dödsstraff. Återkommer om just det.
Det kommer senare komma fler spännande inlägg om språk och språkliga brister, vilka fascinerar mig.
Tills dess:
Vet hut!

Tillägg - Temat ovan tvingar mig att skriva nya inlägg snabbt för att undgå att bli stämplad som en morbid fan. - slut tillägg


RSS 2.0