Nej, det är inte systemet, du är bara dum i huvudet.

Lyssna på detta ljudbildspel på Svd. Rubriken för att ta sig dit lyder: "Sverige har fått sin chans" och därunder står det "19-åriga Jill Ahlström har sökt jobb i ett år. Nu åker hon till Norge för att pröva lyckan där"
Vad hon på detta ljudbildspel säger är att hon kort efter studenten fick ett jobb på ett telefonförsäljarbolag och jobbade där i två måiadert, men "det var inte min grej så jag slutade. Och efter det så har jag varit arbetslös."
Stackars tös.
Vad är poängen? Det finns jobb men inget som passar min begåvning? Jag vill ju jobba med media! Eller bli artist!
En känsla smyger sig på att de barndomsdrömmar man själv hade om att bli lokförare eller vad som helst som glömdes bort för att det helt enkelt inte var rimligt glöms inte bort idag. "Jag skall bli artist, "jobba med media" eller fotbollsproffs. Annars får det vara."


För att citera Rehnskjöld vid Poltava: "Det går galit, det går galit!"


EDIT- Rättat. Tnr. 172221


Nyhetens behag

Efter att något händer i världen som fångar medias intresse kan denna nyhet hålla världen i ett fast grepp i ett tag för att sedan ersättas med någonting annat. Det är ett känt faktum men det innebär inte att det är rätt. En stor nyhet som kan få konsekvenser för oss borde åtminstone sitta som notislapp på någon journalists dator, så att denne sedan kan följa upp vad som har skett till dags dato med jämna mellanrum. Än en gång hävdar jag att sådant inte sker för att prioriteringen ligger på aktuella skeenden, trots att det oftast rör sig om sådant som av de flesta skulle klassificeras som ”skvaller”. Om man skulle välja att inrikta sig mot nyheter utom skvaller skulle förmodligen också äldre nyheter fortfarande finnas kvar, om än i marginalen, för häri ligger nyhetsmedias styrka; att inte låta det som skett falla i glömska. Ty ibland finns det parter som mycket väl vinner på medias korta minne. Ett exempel är gåtan om MV Arctic Sea. Minns ni henne? Jag skrev, oerhört kortfattat, om händelsen här, när det begav sig och släppte det lika fort. Främst för att jag, efter att ha läst en del bloggar, kommit fram till att det inte var själva händelsen som var nyheten utan att det kunde ske; att vår ytövervakning var så dålig och vad det faktum att vi inte har kontroll över vårt territorium innebär för oss som nation. Det var det egentligen hela tiden relativt tyst om och efter att MV Arctic Sea återtagits av den ryska marinen glömdes också den händelsen bort, envisa rykten till trots att hon smugglat vapen, eventuellt luftvärnsrobotar av typen S-300, med destination Iran.  The Times online skrev om detta och påpekade då att luftvärnsrobotarna skall ha sålts av ryska före detta militärer med kopplingar till den undre världen och att Mossad tipsat Moskva som hann upp och bordade henne efter en insats med både yt – och undervattensfartyg. Vad hände med de åtta kaparna? Fyra estländare, två ryssar och två letter väntar troligtvis på rättegång, alternativt är de dömda och gömda. Här är några frågor som media skulle kunna gräva lite i:

1)      Har Iran fått några luftvärnsrobotar av typen S-300?
2)      Vad hände med de påstådda kaparna?
3)      Vad motiverade en så stor insats av den ryska marinen?
4)      Varför fick besättningen, kaparna och två undersökningsenheter samsas om inte mindre en tre Il-76:or med möjlighet att tillsammans lasta ca 150ton?
5)      Hur duglig är vår förmåga att övervaka svenskt territorium?
6)      Vilken slutsats kan man dra av händelser liksom denna i kombination med det faktum att vi sitter med en säkerhetsanalys från 2008 som blev inaktuell i princip innan den redovisades?

Det finns en hel del mer att ta fram om denna och andra historier men generellt verkar det vara viktigare att berätta om Annas hemliga flört än om Irans kommande status som kärnvapennation. De artiklar jag funnit på nätet om denna historia är allesammans daterade mellan slutet av augusti och början av september 2009.

Chefsingenjören har tagit upp denna och två andra historier på sin blogg, som är mycket läsvärd.


EDIT - Ändrade en mening. Tnr 142042


Svåra ord

Eller "varför jag anser att kraven i grundskolan är för låga och rubriksättare förtjänar att rådbråkas".Men så är det ett rätt svårt ord också.

Det ena med det tredje

Först ut en historia ur kategorin "det var bättre förr", eller ja; bedöm själva:

Aftonbladet om hur CIA utförde ett tankekontrollexperiment på en fransk by med hjälp av hallucinogent ämne.

Utöver det så läste jag framsidan på dagens Aftonbladet när jag stod i kö för att handla. Där stod någonting i stil med "PLURA : därför köpte jag kokain". Spontant käns det som det kortaste artikeln någonsin. - Jag är beroende. Förmodligen är det inte så det är skrivet men det hade varit kul. Snacka om antiklimax efter den framsidan. Tilläggas bör att jag inte bryr mig nämnvärt om vad artister, varken riktiga eller självutnämnda, sysslar med. Deras inverkan på historien är minimal och bör därför inte ta så mycket plats i mediala sammanhang.

Att folk blir förvånade över att dessa kändisar gör lika mycket dumt som "vanligt" folk är dessutom naivt.


Att fem sekunder kan vara så roliga...Tyvärr förstör klippets namn lite av överraskningen.

Knappnytt om Sci-Fi convention 2010


Riksdagen informerar

Tidigare har jag varit en smula irriterad på rubriksättare. Numer tycker jag i alla fall att en, eller två, av dem borde brännas på bål, androm till varnagel. Det handlar om att riksdagen genom en omröstning har skrivit historia, bokstavligt talat. Jag kommer till den biten alldeles strax men först måste jag lufta min vrede mot nämnda rubriksättare som i DN och Svd (är det samma person, månne?) hävdar att ”Riksdagen erkände folkmord på armenier”, vilket snarast betyder att de förklarat sig skyldiga till detta. Det går, om det inte spelar någon större roll i sammanhanget, att eventuellt, kanske, måhända på fyllan, att mer allmänt använda ordet "erkände" som synonym till ”bekräftade”. Men inte om det handlar om att man dräpt bland annat 1,5 miljoner armenier.

Hur som haver så har regeringen röstat och fastslagit att det som hände 1915, i de sista åren innan det Osmanska riket gick under i sällskap med det tyska och österikisk/ungerska dito, de facto var ett folkmord. Enligt 1948 års folkmordskonvention.  Problemet har varit att Turkiet, som det Osmanska rikets historiska arvinge, vägrat befatta sig med frågan eller kategoriskt nekat att det var ett folkmord. Vilka konsekvenser för Sveriges förhållande med Turkiet detta kommer att ha, återstår att se. När den amerikanska senaten höll på att göra likadant kallade Turkiet hem sin ambassadör; ett ytterst kraftfullt uttryck inom diplomatin.

Hur den svenska riksdagens agerande kommer att mottas i Turkiet återstår att se men jag anser det generellt vara skrämmande om man genom omröstning kan bestämma historisk fakta. Vilka blir konsekvenserna av detta? Kommer man fastslå att sovjetunionens agerande gentemot tyskar i de dåvarande östra tyska områdena var folkmord? Tyska ordens härjningar i Baltikum? Fransmännens aktioner i Algeriet? Romarnas förintande av Kartago? Regeringen har egentligen inte skrivit historia per se utan snarare fastslagit vilken subjektiv hållning folk i framtiden kommer att inta gentemot den händelse. Samtidigt ställer man Turkiet i hörn varifrån det kommer vara mycket svårt att ta sig.

Det bör vara så lite politik som möjligt bakom historiebeskrivningen även om detta är en utopi; segraren skriver alltid historien.

”Vae Victis, ve de besegrade”, som Brennus sägs ha yttrat vid plundringen av Rom.


EDIT - Turkiets ambassadör i Sverige, Zergün Korutürk, har kallats hem. Dessvidare så var det inte den amerikanska senaten som röstade i USA utan dess utrikesutskott.Tnr 112010'

EDIT2 - Lite om konsekvenserna på DN, SvD, Tnr. 121035


Lagstadgat daltande?

Enligt ett lagförslag från regeringen skall den, som säljer tobak till minderåriga kunna bestraffas med indragen tobaksförsäljning i sex månader. Själv tycker jag inte att det är nog. Det är inte så att jag anser att de som säljer tobak till minderåriga skulle bli bestraffade ännu hårdare; jag anser att de minderåriga och, i viss mån, deras föräldrar bör ställas till svars.

Av de två parterna handlaren och köparen vet förhoppningsvis 50% hur gammal köparen är. Även om handlaren skall kontrollera, så bör det vara olagligt för den minderåriga att köpa tobak. Det kan ju omöjligtvis vara så att det är tillåtet att äga men inte att förvärva tobak.

Till yttermera visso måste det väl bli dags att den minderåriga ställs till svars för det aktiva valet denne gör. Böter kan drivas in av föräldrarna som i sin tur kan lära sin unge att veta hut.

Mer läsning: DN


Rondellhundar…igen

Nu har mediadebatten blossat upp igen efter att irländsk polis gripit några personer som misstänks planerat ett attentat mot en svensk konstnär, Lars Viks som tecknade rondellhunden som sägs efterlikna Muhammed, profeten. Utöver detta så åtalas en kvinna i USA, som av amerikansk media kallas ”Jihad Jane”, humoristiskt nog, för någon form av inblandning i det hela.

Så, vad handlar det om? Egentligen är det oerhört enkelt: Profeten Muhammed får inte avbildas. Gör man det bryter man mot någon form av regel och blir bestraffad. Två frågor dyker då upp i min lilla hjärna.

1)      Hur vet man att det är Mohammed? Jag utgår ifrån att det inte finns några bilder sedan tidigare då förbudet inte ens kortfristigt hävts. Vem bestämmer att det är Mohammed, profeten och inte Mohammed, pizzabagaren? Media?

2)      Varför måste människor hjälpa till att implementera guds lag? Löser han det inte själv?

Avbildningen av profeten är än värre, då det är en rondellhund och hundar är orena. Uppenbarligen finns det i alla fall en rangordning mellan hur fel olika saker är då mig veterligen ingen har mordhotats för att ha en hund i huset. I alla fall inte i Sverige och inte av religiösa skäl.

Länkar: Ex (Rubriksättaren borde dömas till gatlopp), Af (Samma rubriksättare?), Svd (gissa...), DN (Tack!)En terrorist med blå ögon. Eller inte. Förutom att bilden ligger över artikeln är den inte kopplad med bildtext. Expressen (Länk ovan)


EDIT Hade en fundering om bärandet av slöja och lagen mot maskering men jag (tror) jag hittade lagtexten:
- Lag (2005:900) om förbud mot maskering
1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.
Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl.

Det man maskerat sig med får förverkas.

Hur avgör man om det är religiösa skäl? Det finns ju så många tomtereligioner... Tnr.101443


EDIT2 - Ordet "mediadebatten" är infört i första meningen. Det blir enklare att förstå vad man menar om man tar med subjektet. Tnr. 101830

EDIT3 - I det förra tillägget skrev jag att det ju finns så många tomtereligioner. Jag vill bara förtydliga att jag drar dem alla över en kam och vill alltså inte insinuera att det finns någon religion som är "o-tomtig", då religioner rent definitionsmässigt innehåller antingen en eller flera tomtar. Tnr 102159


Biblar och porr

Att saker och ting skiljer sig åt mellan USA och lilla Sverige är känt sedan tidigare. Vad som hänt på University of Texas San Antonio (UTSA) gör det dock ännu tydligare. Under rubriken ”smut for smut” har studentgruppen ”Atheist Agenda” (AA?) satt upp ett stånd där de erbjuder andra studenter att lämna in sina biblar, koraner och andra religiösa skrifter i utbyte mot porr. Tanken bakom det hela är enligt presidenten för Atheist Agenda att göra folk uppmärksamma på vad som faktiskt står i bibeln. Man valde att använda porr då detta oftast inte var socialt acceptabelt medan bibeln, som innehåller skildringar av barn – och hustrumisshandel, incest och andra grova ting som egentligen inte är accepterade i någon civiliserad stat.

Hur som helst så tycker jag att det är skoj att se att det blir en sådan uppståndelse och att en del kristna känner att de måste försvara en gud de själva anser vara omnipotent. Youtube har i vanlig ordning en hel del material, bland annat en debatt mellan en ateist och en nja..galning. Låt oss kalla honom monoteist; även om jag har lite svårt med konceptet monotheism i kristendomen då det finns den heliga treenigheten plus Maria plus en hel hop med helgon. Hur som helst blir religiösa debatter oftast mycket svåra att följa då troende bygger upp hela sin argumentation på antaganden snarare än att försöka ta sönder sin antagonists argument.

Nåväl. Se klippet och sök efter fler om ni är intresserade


Demokrati och EU


För några veckor fick jag se honom på TV för första gången: EU:s president Herman van Rompuy. Fram till dess hade jag faktiskt ingen aning om att det fanns en president i EU, än mindre att det förekommit ett val. I min enfald trodde jag faktiskt att en sådan viktig post inte blir utsedd av ett fåtal, utan genom ett demokratiskt val. Det kanske går att säga att det valdes en president men de facto så fanns det 27 röstberättigade som till slut bestämde om att Herman van Rompuy skulle bli president. Fortfarande vet jag inte vad han står för, vilka andra kandidater, med undantag av Tony Blair, som fanns eller hur valprocessen gick till. De 27, antar jag, utgör representanter från alla de 27 medlemsländerna.  Värt att nämna är att van Rompuy aldrig ens kandiderat till posten.

EU:s utrikesminister är sedan den 1 december 2009 Cathrine Ashton. Också hon är invald på samma sätt. Inte heller henne hade jag hört talas om innan jag började söka på presidenten.


Situationen med att det finns en president i EU, som Sverige är med i, gör att jag har några frågor:

1)      Vilka befogenheter har presidenten?

2)      Om han är kass, hur blir vi av med honom?

3)      Vem är han, dvs. vad vill han åstadkomma?

4)      Hur länge kommer han sitta på den posten?

5)      Är detta över huvudet taget förenlig med demokratisk tradition?

6)      Vad innebär detta för Sverige?

Det känns ytterst larvigt att jag, som tror mig ha koll på i alla fall det viktigaste som händer i världen, inte har en susning. Är det bara jag; beror det bara på att jag bott under en sten det senaste halvåret? Eller kan det vara så att det har varit rätt tyst om det hela och EU inte är en särskilt genomskinlig organisation?

 Huvudet på spiken?


EDIT - Så här står det i "Din guide till Lissabonförslaget" :

"För att främja konsekvens och kontinuitet i sitt arbete kommer Europeiska rådet att välja en ordförande i det Europeiska rådet som skall sitta i högst fem år. Detta kommer att göra EU:s agerande mer synligt och sammanhållet. Kommisionens ordförande kommer att "väljas" av Europaparlamentet på Europeiska rådets förslag"

Det svarar på en fråga och leder till en annan: Vad menas med att "väljas"? Är man ironisk?
Hela foldern finner ni här.
Tnr. 083256 

EDIT2 - Detta är också intressant. Så intressant att det framöver nog blir ett eget inlägg:
"Enligt fördraget måste medlemsstaterna ställa till EU:s förfogande de civila och militära resurser som krävs för att genomföra den gemensama utrikes -och säkerhetspolitiken, och Europeiska försvarsbyråns roll definieras."
Tnr. 090003

Varning för ras

Rätta mig gärna på den här punkten men av de 100-tals tak som rasat under snön denna vinter, har inte de flesta varit mindre än 25 år gamla? Med andra ord är det inte snöns fel, det är konstruktionen som varit kass. Sverige ligger så långt norrut att snön är återkommande, i princip varje år. Det måste man ta hänsyn till om man ritar en byggnad. Slarv och inte force majeure.

Sak nummer två som mycket snö och is för med sig är att denna snö rasar ner från taken ibland. Står man då under kan man bli skadad. Sluta gnäll på det faktum utan ha uppsikt över vart ni träder. Att gnälla på fastighetsägaren kommer leda till att denne sätter upp skyltar som varnar för just ras och/eller spärrar av trottoaren. Det blir ju så fasligt mycket bättre av att gå på vägen.

I förbigående vill jag också nämna att det är dumt att på fyllan somna i snödrivor. Det har blivit testat många gånger. I synnerhet i Sverige, där under århundraden kombinationen kall vinter/värmande brännvin testats.


Dikt nr. 2

Kurt Tucholsky, som för övrigt namngett min gamla skola, gav ut denna dikt 1930. Man bör nog behärska tyska relativt bra för att förstå men dåtidens beskrivning av den stora börskraschen och  likheten med dagens finanssystem i allmänhet och statens försök att rädda banker medan dessa skor sig på elendet i synnerhet är så slående att jag inte kan låta bli.

Ur "Die Weltbüne"

Wenn die Börsenkurse fallen,
regt sich Kummer fast bei allen,
aber manche blühen auf:
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.

Keck verhökern diese Knaben
Dinge, die sie gar nicht haben,
treten selbst den Absturz los,
den sie brauchen - echt famos!

Leichter noch bei solchen Taten
tun sie sich mit Derivaten:
Wenn Papier den Wert frisiert,
wird die Wirkung potenziert.

Wenn in Folge Banken krachen,
haben Sparer nichts zu lachen,
und die Hypothek aufs Haus
heißt, Bewohner müssen raus.

Trifft's hingegen große Banken,
kommt die ganze Welt ins Wanken -
auch die Spekulantenbrut
zittert jetzt um Hab und Gut!

Soll man das System gefährden?
Da muss eingeschritten werden:
Der Gewinn, der bleibt privat,
die Verluste kauft der Staat.

Dazu braucht der Staat Kredite,
und das bringt erneut Profite,
hat man doch in jenem Land
die Regierung in der Hand.

Für die Zechen dieser Frechen
hat der Kleine Mann zu blechen
und - das ist das Feine ja -
nicht nur in Amerika!

Und wenn Kurse wieder steigen,
fängt von vorne an der Reigen -
ist halt Umverteilung pur,
stets in eine Richtung nur.

Aber sollten sich die Massen
das mal nimmer bieten lassen,
ist der Ausweg längst bedacht:
Dann wird bisschen Krieg gemacht!


Snuvad på nyheter

Nyhetssändningar i detta land brukar vara 30 minuter långa. Häri redovisas dygnets nyheter dag efter dag . Det finns en nyhetsredaktion som väljer vilka nyheter som får komma med och vilka som inte får det. Om sändningen börjar med skvaller och enskilda öden så borde det rimligtvis inte ha hänt något viktigt i världen. Rimligtvis. Men även om Knut, en vansinnigt oviktig isbjörn, blir dagens toppnyhet innebär det inte att det inte hänt saker i övriga världen som kan ha stor betydelse för oss. Vi, vare sig vi vill det eller ej, tillhör världen och vår ekonomi är starkt knuten till övriga marknader.  Tyvärr, måste jag ändå inflika då jag inte finner världens ekonomi vara vare sig rimlig eller genomtänkt utan mest som ett gigantiskt pyramidspel utan slut. Mer om detta någon annan gång.

Nyheterna kallas alltså de sändningar där dagens händelser från när och fjärran redovisas. De senare åren tycker jag dessa sändningar förlorat oerhört i kvalité och inslagen verkar mer och mer bestå av enskilda öden, så som Knut, Anna Nicole Smith, Big Brother deltagare, Anna Anka med flera har fått mer och mer utrymme i seriösa nyhetssändningar. Annat, som kan vara betydligt viktigare får stå tillbaka. Däribland bakgrundsinformation som ofta är oerhört viktiga för att folk inte bara skall ”tycka” olika saker utan ha en vettig grund att utgå ifrån när beslut skall fattas. Som det är nu så uppfattar i alla fall jag nyheterna generellt vara en ohelig allians mellan ”E!” och nyheter som faktiskt är viktiga för folk.

Även seriösa nyhetsmedier har mer och mer närmat sig aftonblaskorna vilket försvårar möjligheterna att a) inse vad som är viktigt och vad som är skräp, b)ta reda på i vilket sammanhang nyheten presenteras (Burmesiska munkar som skjuts ner handlar exempelvis inte om munkar utan ett totalitärt system som ingen bryr sig om), c) förstå hur saker och ting leder till andra saker och ting här i Sverige samt d) i sammanfattningen agera och exempelvis försöka rösta efter sakförhållanden och inte efter subjektiva åsikter grundade på rapporteringen om enskilda öden.

En nyhet kan enligt journalister bara användas ett fåtal gånger, innan den är ”urvattnad”. Så kan jag tänka mig frustrationen, då jordbävningen i Chile stal showen från den i Haiti, som det inte längre pratas om.  Irak nämns i notiser vid bombattentat trots att landet har blivit relativt stabilt efter ”the surge” och kanske framför allt efter att Iran har annat att tänka på just nu.

Slutligen så hade jag blivit oerhört nöjd om nyheterna började med ”Idag har det inte hänt något av intresse, så vi visar en repris från 1982 istället”. Å andra sidan hade jag varit ytterst nöjd om sändningarna hade skippat all ”infotainment” och istället fyllt ut tiden med bakgrundsanalyser.

Exempel på sådana skulle kunna vara ”varför Sverige inte har någon säkerhetspolitisk analys värd namnet efter 2014”. Den senaste är från 2008 och blev inaktuell i samband med georgienkriget samma år.

”Hur kommer det sig att banker får låna ut pengar, samtidigt som de bara behöver ha täckning för 10% av utlånat kapital?” Lånar en bank ut till en annan så kan den i sin tur göra samma sak. Massor av utlånade pengar med minimal täckning är mig veterligen en rätt kass idé.

Ni kommer säkert på fler saker ni funderat på.


RSS 2.0