Du är ett hot mot demokratin

I efterdyningarna av nyheten att många ungdomar (var fjärde enligt undersökningen) tycker att det vore bra om Sverige styrdes av en stark ledare, som inte behöver bry sig om demokratiska val, har inte mycket hänt. Det kan synas mycket märkligt att inte mer har gjorts för att upplysa om vad avsaknaden av demokrati innebär. Det kan vara så enkelt att man missat att klart upplysa om vad diktatur innebär och i stället koncentrerat sig på "demokratiska värderingar" vilka ofta i sig har odemokratiska tendenser. Främst yttrar sig dessa tendenser i självcensur men inte sällan kan det upplevas som om personer blir straffade för att ha gett uttryck för åsikter.

- Det är skrämmande att vissa yngre har antidemokratiska värderingar. Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Det finns en kärna av omkring 20 procent som uttrycker tydligt intoleranta attityder. Regeringen genomför också satsningar. Samtidigt visar många internationella studier att Sverige är en av världens bästa demokratier med både högt valdeltagande och stor respekt för mänskliga rättigheter. Men detta arbete måste ständigt pågå. Det man värnar vårdar man, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson (länk nedan).

Intoleranta attityder är demokrati. Utan intoleranta attityder upphör all debatt och därmed också möjligheten att värna om demokrati. Problemet är samhällets självcensur där människor undviker debatt om allt som är bannlyst. Detta till den milda grad att böcker utgivna för ett halvt århundrade sedan censureras vid nyutgivningar. Denna absurditet leder till ett koncensustänkande utan möjlighet att aktivt kunna värna om demokrati och demokratiska värderingar.

Demokratiministern fortsätter med att hävda att: "Demokratin måste ständigt erövras. Ungdomar är en viktig målgrupp för regeringens satsningar på när det gäller demokrati, eftersom det är under ungdomsåren som en människas värderingar till stor del formas"

Undertecknad hävdar att det är just det som hänt. De senaste tio-tjugo åren har ungdomarna formats att inte tycka alls om ting som verkar odemokratiska varvid förståelsen för demokrati som koncept har reducerats till ett begrepp utan innebörd. Detta trots att det inte var länge sedan mängder av människor såg både nationalsocialismen och kommunismen som gångbara alternativ till statsskicket demokrati.

Tycker man om att diskutera och debattera är det med förmodligen viktigare för demokratin att hävda helt vansinniga saker än att tiga. Själv kan jag börja med att hävda att bara odemokratiska länder har befattningar som innehåller ordet "demokrati" och att värdegrundsarbete i realiteten främst leder till minskad yttrandefrihet.

Självcensur är ett stort hot mot demokrati.

 

Till yttermera visso är Sverige ingen demokrati utan en konstitutionell monarki.

 

Länkar: DN, Regeringskansliet, Tanja Bergkvist (Av vilken jag stulit en länk, youtubeklippet samt några tankar)

 


RSS 2.0